-– Dersom du skal kjøpe en tomt å bygge på, er det viktig å undersøke den godt og sjekke at det er mulig å føre opp en bolig på den. Det finnes tomter det av ulike grunner ikke er lov å sette opp hus på eller som har store begrensninger, sier arkitekt Christen Hjorth.

Det kan være flere grunner til dette, men kommunen tomten ligger i vil sitte på nødvendig informasjon.

Tenk gjennom behov

Når du har funnet den rette tomten, og fått bekreftet at du kan bygge på den, bør du begynne å tenke gjennom hvilke behov du og din familie har.

– Du bør så drøfte dette med en arkitekt. Ha så mye som mulig av ønskene dine klare slik at han eller hun kan hjelpe deg med å lage presise tegninger. Hør med flere arkitekter slik at du kan sammenligne pris og erfaring, sier han.

Sjekk at arkitekten er medlem i AFAG og NAL, samt har sentral godkjenning.

Sjekk arkitekten

I jakten på den rette arkitekt anbefaler Hjorth å snakke med andre som har bygd hus den siste tiden. Ring også opp aktuelle referanser.

– Snakk med flere, for det er alltid noen som ikke er fornøyde. Du kan også sjekke hvilke byggesaker arkitekten har hatt i kommunen, og om det har vært mange feil og mangler, sier han.

I blant kan det lønne seg å velge en dyrere arkitekt hvis vedkommende har mer erfaring.

– Man kan spare både tid og penger på en erfaren arkitekt selv om timeprisen er høyere. Dette blant annet fordi en erfaren arkitekt jobber mer presist og målrettet, sier Hjorth.

Kan være begrensninger

Gjør deg videre kjent med eventuelle reguleringsbestemmelser i området og kommuneplanen. Ta også en kikk på hovedpunktene i Plan- og bygningsloven.

– Kommunen har ofte satt begrensninger på høyde og størrelse på bygg, hva slags takform du kan velge og avstand til vei, sier han.

Hjorth legger til at et ledd i valg av arkitekt kan være å be de ulike arkitektene om å utarbeide et forslag til situasjonsplan på den aktuelle tomten. Da ser du hvilke tanker han eller hun har før du velger.

Noe kan gjøres selv

Du er nå klar for valg av utførende fagfolk, og også da anbefales det å undersøke og sjekke referanser. Hør om arkitekten har noen å anbefale, og velg heller ikke her utelukkende basert på pris.

– Arbeid som ikke krever ansvarsklarering kan du gjøre selv hvis du vil det. Det kan dreie seg om maling ute og inne, og annet enkelt arbeid. Ofte er det imidlertid lønnsomt å få en pris på det totale arbeidet, sier han.

Tips

  • Undersøk tomten du har funnet grundig før kjøp
  • Sjekk arkitektens referanser. Ring rundt og hør hvilke erfaringer tidligere kunder har gjort
  • Vær klar på at det er dine behov som skal dekkes og du som skal bo i huset, ikke arkitekten. Arkitekten er et verktøy som skal hjelpe deg å skape ditt hus
  • Bruk god tid i planleggingsfasen. Det lønner seg sjelden å spare penger i denne delen av byggeprosessen
  • Be håndverkerne om en spesifisert oversikt over alt som skal gjøres og hva som er inkludert. Jo flere detaljer du får definert i forkant, jo færre overraskelser blir det i ettertid