– Vi opplever at stadig flere eiendomsutviklere ønsker å tenke nytt rundt mobilitet og bolig, sier Lars Wang, daglig leder i insam as.

Han påpeker at ved å lage gode løsninger for boligkjøpere som ønsker å bo bra uten å eie egen bil, åpner det seg mange nye muligheter. Byggekostnadene reduseres kraftig ved å ha få garasjeplasser. I stedet får boligkjøperne tilgang til det beste av mobilitetsløsninger. Wang trekker fram smarte og integrerte løsninger som god tilgang til bilpool, el-sykler til forskjellige formål og periodekort for kollektivtransport inkludert i boligen, som eksempler på gode alternativer.

– Boligkjøperne er en sammensatt gruppe. Vi ser at stadig flere får øynene opp for løsninger hvor det blir attraktivt å velge bort bilen i hverdagen, og hvor man kan slippe både problemene og kostnadene ved å eie egen bil, forteller Wang.

– For at alternativet skal bli fullgodt, må boligene og uteområdene tilpasses et liv hvor grønn mobilitet prioriteres. Dette gjelder også forholdet til omgivelsene. Samarbeid med aktører og interessenter utenfor selve tomta blir derfor viktig.

Skal bli en ledende aktør

Ferd Eiendom er en av fire utbyggere som skal realisere 1650 boliger på Vestre Billingstad i Asker. Her er kapasiteten i veinettet i området allerede dårlig, og Asker kommune har stilt krav i reguleringsplanen om en lav andel biltrafikk inn og ut av området. Og utbyggerne har blitt nødt til å vise tydelig hvordan de skulle oppnå dette. For Thorbjørn Barrett Sele, prosjektdirektør i Ferd Eiendom var dette en utfordring.

– I begynnelsen så vi mange problemer med begrensningene kommunen la på området. Hvordan kunne dette bli et attraktivt boligprosjekt? Etter en periode med strategisk samarbeid med insam fikk vi mer og mer tro på at dette var mulig. Arbeidet med strategien for grønn mobilitet på Vestre Billingstad snudde om på hele situasjonen. Dette skal bli et fortrinn for oss i markedet. Konseptet grønn mobilitet skal være et salgsargument overfor boligkjøperne, og det skal bidra til at Ferd Eiendom blir en aktiv pådriver for bærekraftige løsninger, at vi skaper varige verdier og at vi setter tydelige spor, sier Sele.

Kan bli en gyllen mulighet

En vanskelig tomt uten gode veiforbindelser som tidligere ble sett på som «umulig», kan nå realiseres, i følge Wang. Det som tidligere var et hinder, kan bli en gyllen mulighet gjennom å tenke strategisk rundt grønn mobilitet fra første stund.

– For å få til dette blir det nødvendig å tenke konseptuelt nytt fra første dag. insam er rådgivere som bistår eiendomsutviklere i å arbeide strategisk i alle faser av slike prosjekter. Fra idéfase til konsept, videre til plan- og designfase og gjennomføring. insam arbeider etter modeller som ivaretar målsettingene med prosjektet fra A til Å.

De kan bistå eiendomsutviklere i å tilby totale mobilitetspakker.

– Den sisten tiden har vi merket stor pågang fra eiendomsutviklere som ønsker både strategisk bistand og hjelp til gjennomføring, fortsetter Lars Wang.

– Vi har et stort nettverk med leverandører av moderne gode løsninger for mobilitet, og vi har lang erfaring fra samarbeid med reguleringsmyndigheter, som kommuner og aktører innenfor kollektivtransport. Eiendomsutviklerne kan i følge Wang ha fokus på kjerneoppgaven: Å levere gode boliger til markedet.